You might also like:

Behos Lyrics By Sushant KC

Behos Lyrics  Behos bhaye ma, biujhau hai timi malai Mann khojcha bato, timi sangai huna lai Aakhai na hatne kasto muhaar Nachau nachau lagcha timlai

Janata ma Appeal Lyrics by Albatross

Janata ma Appeal by Albatross la aaunu hos sunnus, kura gardai chau haami hamrai barema ma pani aauta party kholchu, sahayog garnu hola daaju-bhai tatha