You might also like:

Maya Lyrics by Ayush Gauchan

Maya Lyrics by Ayush Gauchan Maya naruwau mana bhari nagara Mana ka sabai kura bhanchu suni basana Yo mutu ma timrai naam garidiula Chahana ma