You might also like:

Dhaka Dhoti Lyrics by Vyoma and D1

Dhaka Dhoti Lyrics Suna kaan kholi tora boli, Himal, pahad, terai k Deshke chora, bhedbhad j karela. Ooka hichke lahpeta, Aab sunal ja Madhesh meh,

Laijaw Malai Lyrics by Tribal Rain

Laijaw Malai Lyrics  K hunecha timro ma bina wohoo.. Afno mann lai sodhera bhana malai Harek samaya bitne cha Badlincha timro mann ra timro boli