You might also like:

Katha Lyrics By Ankit Shrestha

Katha Lyrics Sadhai timra haat samai, Timra kadam haru ma ramaye ma! Thorai, thorai asha rakhi, Sano, sano paila teaki gaye chau. Kalo, kalo aakash

Hidda Hiddai lyrics by 1974AD

Hidda Hiddai lyrics by 1974AD Hidda Hiddai lyrics Hidda Hiddai Dobatoma timi ta kaha haraidiyeu Ma bhane chai almalera Timilai tehi parkhi rahe, Timile malai