You might also like:

Janata ma Appeal Lyrics by Albatross

Janata ma Appeal by Albatross la aaunu hos sunnus, kura gardai chau haami hamrai barema ma pani aauta party kholchu, sahayog garnu hola daaju-bhai tatha

Sahara Lyrics By Tribal Rain

Sahara Lyrics Timile dukha ta nagareko haina Timro jasto pir mero pani chha Maile pani dukha ta napayeko haina Mero jasto pirr kati ho kati Sabai ko afnai