Jurayo Lyrics “INTU MINTU LONDON MA” Dhiraj,Samragyee

Jurayo Lyrics Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Aja ko dina khusi ko dina Ramailo garauna ekaichhina… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Ho…Aja ko dina khusi ko dina Ramailo

Read More »

You might also like:

Jurayo Lyrics “INTU MINTU LONDON MA” Dhiraj,Samragyee

Jurayo Lyrics Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Aja ko dina khusi ko dina Ramailo garauna ekaichhina… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Ho…Aja ko dina khusi ko dina Ramailo

Janata ma Appeal Lyrics by Albatross

Janata ma Appeal by Albatross la aaunu hos sunnus, kura gardai chau haami hamrai barema ma pani aauta party kholchu, sahayog garnu hola daaju-bhai tatha

Gurasai Fulyo Lyrics By 1974AD

Gurasai Fulyo Lyrics By 1974AD Gurasai Fulyo Lyrics Gurasai fulyo,banai ma Mero mann jhulyo timro manai ma, Gurasai fulyo, banai ma Mero mann jhulyo timro