You might also like:

Samhalincha Kahile Man Lyrics By Sugam Pokhrel

Samhalincha Kahile Man Lyrics By Sugam Pokhrel Samhalincha Kahile Man Lyrics Samhalincha Kahile Man Kahile Tesai Atalindincha Samhalincha Kahile Man Kahile Tesai Atalindincha Saanchna Khojchu

Khali Lyrics By Bikki Gurung

Khali  Lyrics Bhanthiyo malai maya garchau, Mari-miti timro kasam. Chorera mero maana, Chirera mero chati, Chadi gayo, eklai yaha. Chaina kehi gunaso hera, Chaina kehi

Kura Lyrics By Oasis Thapa

Kura Lyrics Kura thiye timilai vanna ajhai Tesaile Chitti lekhdai chu timi padi deu hai Pida ko kalam ani aasu ko masi sahara le Pokhirachu timi na puchi

Taral- Ghar Lyrics by Bartika Eam Rai

Taral-ghar Lyrics Nani haru syana syana Bhettai kheldai hasdai holan Banda bhayera jaach radda huda Sara school ufrinda hola Nilo aakash desh lai herera Sadhai