You might also like:

Gorkhali Lyrics By Koshish Chettri

Gorkhali Lyrics By Koshish Chettri Gorkhali Lyrics Gorkhali, hami Gorkhalia Gorkhali, hami Gorkhali Gorkhali, hami Gorkhali Gorkhali, hami Gorkhali Kehi galti vako chaina, Kamaya chaina

Kharab Bani Lyrics By Yodda

Kharab Bani Lyrics Mero kharab bani cha, Mero Kharab Mero kharab bani cha, Mero Kharab Malai diye pugcha sarab pariwartan huncha sabav Mera gahakila jawaf