You might also like:

Samaya Lyrics By Almoda Rana Uprety

Samaya Lyrics Oh,oh.. Mera paila timi tirai modinchha Mera sapana timi tirai ramcha Harek khushi harek dukha Sabai palharuma timro matrai dhun cha Samaya sadhai

Timi Ra Ma Lyrics By Bikki Gurung

Timi Ra Ma Lyrics Timi ra ma, ra hamro prem kahani Timi ra ma,ra hamro zin-dagani Samayle gari halecha, Hera kasto ma-anmani. Tara chodina saath,