You might also like:

Parkhi Base Lyrics By Narayan Gopal

Parkhi Base Lyrics Parkhi base aaula bhani Mero uthane palo, Mero thane palo Kurda,kuradai jindagi-nai Bhaigaye-cha kalo,kalo Bhaigaye-cha kalo Mero uthane palo Parkhi base aaula

Lai Lai Lyrics Ekdev Limbu

Lai Lai Lyrics Ekdev limbu Chalyo hawa siriri manai udauna Mero kanchhi ko gaawai ma, Maya satna aako gaathey ma ta herana. Kanchhi mann ma