You might also like:

The Phone Song Lyrics By Naren Limbu

The Phone Song Lyrics Timi tyha bata boliraheka chau, Ani ma yata suni rakheko chu. Mith-mitha kura bhairakheko cha. Hamro! Manka kura haru sathi raheka

Daiba Hey Lyrics By Sanup Poudel

Daiba Hey Lyrics By Sanup Poudel Kahile aucha hola tyo ekdin Jaha bhari nahos yo jiwan Jaha eutai banos bipana,sapana Ani bairi nahos afnai maan