You might also like:

Sunideu Lyrics By Apurva Tamang

Sunideu Lyrics Oh! maya gajalu aakha ko tyo herai. Sunirahu jhai lagne tyo bolaai. Maya ma pareu kina ho malai? Hera na suni dinchu kura

Maski Maski Lyrics By Band Mt 8848

Maski Maski Lyrics By Band Mt 8848 Maski Maksi Lyrics Maski-maski hidera janele Musu-musu hasera hernele Pagal banaki-che,ghayal banaki-che Malai pagal banaki-che,ghayal banaki-che Maski-maski hidera