You might also like:

Thupari udi Lyrics By Gauley Bhai

Thupari udi Lyrics Akhama yo sital pari Chari ma chari thupari udi Birseko mayalai samjhi Rudai cha chari sajhai pachi Manai mathi dhunga rakhi Lagey

Chahana Lyrics Rohit John Chettri

Chahana Lyrics Bagdai gareko nischal khola jhai Bagdai nai cha samaya hamro, yo Dubna hideko surya ghama jahi Dubdai nai cha jindagi hamro, yoo.. Jindagi