You might also like:

Sahara Lyrics By Tribal Rain

Sahara Lyrics Timile dukha ta nagareko haina Timro jasto pir mero pani chha Maile pani dukha ta napayeko haina Mero jasto pirr kati ho kati Sabai ko afnai

Bharosa Lyrics by Ekdev Limbu

Bharosa Lyrics Chamkilo Timro Muhar Heri Ghayal Bhayechu, Bachauna Auu Hai Kanchu Maya Ma Fasechu. Vetghat Kaile Garne Ho Aile Vani Deu. Mero Kalilo Maan