You might also like:

Ratri Basai Ma Lyrics By Sugam Pokhrel

Ratri Basai Ma Lyrics Bhamara phoolko rasaima. Bhamara Phoolko rasaima Bhamara phoolko rasaima. Parkhi basa mayale, Bhamara phoolko rasaima. Parkhi basa mayale, Bhamara phoolko rasaima.

Lekali Lyrics By Ram Thapa

Lekali Lyrics By Ram Thapa Lekali Lyrics Lekali hey hey choya ko doko Sanu maya hey hey lagaune dhoko Napugdai marchu po kya re Hey

Bari lai lyrics by Pahenlo Batti Muni

Bari Lyrics Chichyaera Bolam Bhane Swarai Sukisakyo Maanai Bata Bolam Bhane Maanai Marisakyo Bari Lai Bari Lai…bari lai Ghau Dekhai Bhanam Bhane Ghau Bharisakyo Aankhai