You might also like:

Lori Lyrics by Pahenlo Batti Muni

Lori  Lyrics Lori ko dhoon dhoon Hey Maya suna suna Bhamara ko bhuna bhuna Taha taha Juna juna Sansarai hey maya nidarima Dubi racha sapanima

Timi Ra Ma Lyrics By Bikki Gurung

Timi Ra Ma Lyrics Timi ra ma, ra hamro prem kahani Timi ra ma,ra hamro zin-dagani Samayle gari halecha, Hera kasto ma-anmani. Tara chodina saath,