Thamle Bazar Lyrics By Kali Prasad Baskota “Loot2”

Thamle Bazar Lyrics “Loot2”

Thamle Bazar Lyrics

Laijau ghumauna malai thamel bazar
Tauxi chadaudai
Laideula chokho piyara

Laijau ghumauna malai thamel bazar
Tauxi chadaudai
Laideula chokho piyara

Laijaula ghumauna Kathmandau sahara
Lagcha rahara
Dilaula Chokho Piyaraa…

Laijaula ghumauna Kathmandau sahara
Lagcha rahara
Dilaula Chokho Piyaraa…

Laijau ghumauna malai thamel bazar
Tauxi chadaudai
Laideula chokho piyara

Paran laideula chokho piyaraa..

Sarainai Mitho kuwa ko pani
Khai kele wughauni
Sarainai Mitho kuwa ko pani
Khai kele wughauni

Tirkha ma lagyo pasina chutyo
Tan ke le bujhaune
Tirkha ma lagyo pasina chutyo
Tan ke le bujhaune


Thamle Bazar Lyrics

Laideula mineral ko pani hajura
oooo ho rani hajurr
Laideula chokho piyaraa
Laideula mineral ko pani hajura
oooo ho rani hajurr
Laideula chokho piyaraa

Laijauna ghumauna malai thamel bazar
Tausi chadhaudai
Laideula chokho piyara

Belaima pakyo rashilo dana
Bhiraima kyarnu ho
Belaima pakyo rashilo dana
Bhiraima kyarnu ho

Kalilo jowan mukhai rasayo
Khau khaule marnu vooo
Kalilo jowan mukhai rasayo
Khau khaule marnu vooo

Laula tipera tme lai
Bhir ko angura
Ho bhir ko angura
Laudiula choko piyara
Laula tipera tme lai
Bhir ko angura
Ho bhir ko angura
Laudiula choko piyara

Laijauna ghumauna malai thamel bazar
Tausi chadhaudai
Laideula chokho piyara

ho paran laideula Chokho piyaraa….
ho paran laideula Chokho piyaraa….
ho paran laideula Chokho piyaraa….

Thamle Bazar Lyrics


About Thamle Bazar Lyrics By “Loot 2”

Thamel Bazar song is from Nepali Movie “Loot2”.This movie has Cast: Saugat Malla, Dayahang Rai, Karma Shakya, Reecha Sharma, Bipin Karki,
Praween Khatiwada, Sushil Raj Pandey, Pratik Raj Neupane.Thamel Bazar song is performed by Kali Prasad Baskota,Meena Niraula and Bhanubhakta Dhakal.
Thamel Bazar lyrics is written by Ektaare and Kali Prasad Baskota.Here we present you Thamel Bazar song from “Loot2”.
Chords and lyrics of Thamel Bazar song is now available in Lyricalhub.
Thamle Bazar Lyrics “Loot2”