Ye Hai Maya Lyrics By Melina Rai and Saroj Oli

Ye Hai Maya Lyrics By Melina Rai & Saroj Oli

Ye Hai Maya Lyrics

Yeh hai maya timi ka ko ma kaha ko?
Yeh hai maya dobato ma vet vako.

Yeh hai maya timi ka ko ma kaha ko?
Yeh hai maya dobato ma vet vako.

Yeh akaha ma timro tasbir hit baisako.
Rata din timilai samjida-samjidai.
Yo mana ma timro name fit vaisako.

Rata din timilai samjida-samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisako.

Yeh hai maya timro boli sunera.
Yeh hai maya aako ma daudera.

Yeh hae maya timro boli sunera.
Yeh hae maya aako ma daudera.

Ye akaha ma timro tasbir hit bhaisakyo.
Rata din timilai samjida-samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisakyo.

Raat din timilai samjida-samjhidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisakyo.

Suna jachne kash,i bagya lekhna masi.
Man ko kura kolaula chautari ma basi.
Sadai tesai vanchau vetna haena hera.
Kati choti farkiya chautari pugera.

Suna jachne kashi, bagya lekhna masi.
Man ko kura kolaula chautari ma basi.
Sadai tesai vanchau vetna haena hera.
Kati choti farkiya chautari pugera.


Ye Hai Maya Lyrics

Yeh haia maya timro pachi lako chu.
Yeh hai maya timro maya pako chu.

Ye akha ma timro tasbira hit vaisako.
Rata din timilai samjida samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisako.
Rata din timilai samjida samjidai.
Yo mana ma timro name fit vaisako.

Barkha masko jhari pani dhara-dhari.
Timro kaakh ma bana paiyos sadai yesai gari.
Ghama laga pachi kati ramro dina.
Auna alik chewema laja manchau kina ?

Barkha masko jhari pani dhara-dhari.
Timro kaakh ma bana paiyos sadai yesai gari.
Ghama laga pachi kati ramro dina.
Auna alik chewema laja manchau kina ?

Ye hai maya hat ma sunko balale.
Ye hai maya timro yesto chalale.
Ye akha ma timro tasbira hit vaisako.

Rata din timilai samjida-samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisako.
Rata din timilai samjida-samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisako.

Rata din timilai samjida-samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisako.
Rata din timilai samjida samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisako.
Rata din timilai samjida samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisako.

Rata din timilai samjida samjidai.
Yo mana ma timro naam fit vaisako.

ye hai maya lyrics


About Ye Hai Maya Lyrics By Melina Rai and Saroj Oli

Ye Hai Maya song is a new nepali song in number one trending by Melina Rai and Saroj Oli. This songs music video has cast Paul Shah, Bale, Riyasha, Sudhir. Ye Hai Maya lyrics is written by Saroj Oli. Here we present you Ye Hai Maya by Melina Rai. Chords and Lyrics of this song is now available in Lyricalhub.
Ye Hai Maya Lyrics By Melina Rai and Saroj Oli